Geschiedenis

De Inspiratieboot is gebouwd in 1901 te Vrijenban (gem. Delft) genaamd de Elizabeth. Het schip is nog helemaal in de oude, historische staat en bezit een uitzonderlijk mooie zeeg (ronding) en een uitgesproken Klipperkop.

Het schip is gebouwd als zeilschip zónder motor. Op een (klein) zeil werd er toen de haven in gemanoeuvreerd of men maakte gebruik van een (stoom) sleepbootje.

De lading bestond uit stro, bieten, hout. Het vaargebied was door heel Nederland.

zoals-vroeger

Na aankoop van het schip, 1 april 2008, zijn er in totaal 6 containers(!) van 6 kubieke meter vuilnis en de oude betimmering uit het schip gehaald. Helaas was de betimmering niet meer te redden vanwege houtworm.

De laadmast is vervaardigd uit een koninklijk boom die in de tuinen van ’t Loo stond.

De machinekamer, inclusief de oude stinkende motor, is helemaal weggehaald en vanaf het nulpunt weer opnieuw opgebouwd. Er staat nu een nieuwe motor in die voldoet aan de strengste EU-normen (CCR2 gekeurd) met de minste uitstoot aan broeikasgassen.

Eénderde van het staal van de achterkant van het schip was rot en is vervangen.